Tổng LĐLĐVN biểu dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu

Đồng chí Trương Thị  Mai – Uỷ viên  Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen tới cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen tới cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen tới cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top