Tổng LĐLĐVN: 52,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Đại diện LĐLĐ TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh tặng quà đoàn viên công đoàn, công nhân nhà trọ đang bị phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh tặng quà đoàn viên công đoàn, công nhân nhà trọ đang bị phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh tặng quà đoàn viên công đoàn, công nhân nhà trọ đang bị phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top