Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu: Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn Dệt may Việt Nam ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐ DM
Công đoàn Dệt may Việt Nam ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐ DM
Công đoàn Dệt may Việt Nam ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐ DM
Lên top