Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong bão số 9

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị thiệt hại do bão lũ cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị thiệt hại do bão lũ cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị thiệt hại do bão lũ cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top