Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ khắc phục bão lũ cho Quảng Trị

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho người lao động Công ty Cổ phần May Quảng Trị bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho người lao động Công ty Cổ phần May Quảng Trị bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho người lao động Công ty Cổ phần May Quảng Trị bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top