Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi gia đình nữ công nhân tử nạn do mưa lũ

Đồng chí Nguyễn Văn Toản- phụ trách Ban Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn trao hỗ trợ gia đình công nhân Trần Thị Đức. Ảnh: QĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Toản- phụ trách Ban Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn trao hỗ trợ gia đình công nhân Trần Thị Đức. Ảnh: QĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Toản- phụ trách Ban Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn trao hỗ trợ gia đình công nhân Trần Thị Đức. Ảnh: QĐ
Lên top