Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tập huấn phát triển đoàn viên theo phương pháp mới