Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tập huấn nâng cao, phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức