Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ xuất sắc cho 6 đơn vị đào tạo thuộc ngành Công Thương

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top