Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Cty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020. Ảnh Ái Vân
Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020. Ảnh Ái Vân
Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020. Ảnh Ái Vân
Lên top