Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 100 triệu đồng hỗ trợ chống dịch ở Tây Nguyên

Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Lên top