Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức chu đáo, thành công Đại hội 18 WFTU

Hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và WFTU. Ảnh Anh Tú
Hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và WFTU. Ảnh Anh Tú
Hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và WFTU. Ảnh Anh Tú
Lên top