Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ Hà Tĩnh hơn 500 triệu khắc phục lũ lụt

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại lũ lụt. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại lũ lụt. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại lũ lụt. Ảnh: TT.
Lên top