Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bình Dương chống dịch COVID-19

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ Bình Dương 500 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ Bình Dương 500 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ Bình Dương 500 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top