Tổng LĐLĐ Việt Nam góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (người đứng) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (người đứng) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (người đứng) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top