Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại Cần Thơ

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát - đề nghị TP cần quan tâm hơn công tác ATVSLĐ. Ảnh: Thành Nhân.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát - đề nghị TP cần quan tâm hơn công tác ATVSLĐ. Ảnh: Thành Nhân.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát - đề nghị TP cần quan tâm hơn công tác ATVSLĐ. Ảnh: Thành Nhân.
Lên top