Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại Cần Thơ

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát - đề nghị TP cần quan tâm hơn công tác ATVSLĐ. Ảnh: Thành Nhân.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát - đề nghị TP cần quan tâm hơn công tác ATVSLĐ. Ảnh: Thành Nhân.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát - đề nghị TP cần quan tâm hơn công tác ATVSLĐ. Ảnh: Thành Nhân.
Lên top