Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn

CNLĐ được nhận khẩu trang, nước sát khuẩn do Công đoàn hỗ trợ.
CNLĐ được nhận khẩu trang, nước sát khuẩn do Công đoàn hỗ trợ.
CNLĐ được nhận khẩu trang, nước sát khuẩn do Công đoàn hỗ trợ.
Lên top