Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Truông Bồn

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Quang Đại.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Quang Đại.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Quang Đại.
Lên top