Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Ảnh HT
Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Ảnh HT
Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Ảnh HT
Lên top