Tổng LĐLĐ giám sát chính sách phát luật tại Bạc Liêu

Bà  Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao Động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát (ảnh Nhật Hồ)
Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao Động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát (ảnh Nhật Hồ)
Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao Động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát (ảnh Nhật Hồ)
Lên top