Tổng kiểm tra vệ sinh bữa ăn ca sau phản ánh của công nhân tại Hải Phòng

Hình ảnh công nhân ở Hải Phòng đăng tải lên mạng xã hội, phản ánh chất lượng bữa ăn ca.
Hình ảnh công nhân ở Hải Phòng đăng tải lên mạng xã hội, phản ánh chất lượng bữa ăn ca.
Hình ảnh công nhân ở Hải Phòng đăng tải lên mạng xã hội, phản ánh chất lượng bữa ăn ca.
Lên top