Tổng kết Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng khen của CĐVCVN cho các đơn vị. Ảnh: V.N
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng khen của CĐVCVN cho các đơn vị. Ảnh: V.N
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng khen của CĐVCVN cho các đơn vị. Ảnh: V.N
Lên top