Tổng kết phong trào thi đua công đoàn Nghệ An cụm số V năm 2020

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tổng kết thi đua. Ảnh: Thanh Tùng
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tổng kết thi đua. Ảnh: Thanh Tùng
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tổng kết thi đua. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top