LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình):

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

Trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ảnh: NT
Trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ảnh: NT
Trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ảnh: NT
Lên top