Tổng kết cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Trong gian nan, vai trò của tổ chức công đoàn càng thể hiện rõ