Tổng kết cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch TLĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chiều 14.12
Chủ tịch TLĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chiều 14.12
Chủ tịch TLĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chiều 14.12
Lên top