Tổng kết các phong trao thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND huyện Hoa Lư. Ảnh: NT
Các tập thể và cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND huyện Hoa Lư. Ảnh: NT
Các tập thể và cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND huyện Hoa Lư. Ảnh: NT
Lên top