Tổng kết 5 năm thực hiện Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Chung
Lên top