LĐLĐ tỉnh Tây Ninh:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích - ảnh Quốc Tiến
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích - ảnh Quốc Tiến
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích - ảnh Quốc Tiến
Lên top