Công đoàn giáo dục Đắk Lắk:

Tổng kết 10 năm thực hiện ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Võ Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2020 của Công đoàn ngành Giáo dục. Ảnh Quang Trung
Võ Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2020 của Công đoàn ngành Giáo dục. Ảnh Quang Trung
Võ Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2020 của Công đoàn ngành Giáo dục. Ảnh Quang Trung
Lên top