Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Phát động ủng hộ nhân dân vùng bị bão lụt miền Trung