Tổng Cty Thép VN và LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ các hộ dân khắc phục lũ lụt