Tổng Cty Hàng hải VN: Thu nhập người lao động bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng