Tổng Công ty Ximăng Việt Nam: 1.832 sáng kiến làm lợi 706 tỉ đồng

Thu nhập bình quân của người lao động VICEM đạt  trên 13,1 triệu đồng/người/tháng. Ảnh minh hoạ
Thu nhập bình quân của người lao động VICEM đạt trên 13,1 triệu đồng/người/tháng. Ảnh minh hoạ
Thu nhập bình quân của người lao động VICEM đạt trên 13,1 triệu đồng/người/tháng. Ảnh minh hoạ
Lên top