Tổng Công ty Điện lực TPHCM ủng hộ 100 triệu đồng

Ông Lê Văn Minh (giữa) Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao 100 triệu đồng của EVNHCMC ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”. 
Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Văn Minh (giữa) Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao 100 triệu đồng của EVNHCMC ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Văn Minh (giữa) Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao 100 triệu đồng của EVNHCMC ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”. Ảnh: Nam Dương
Lên top