Tổng Công ty Điện lực miền Bắc "Nghĩ đến an toàn trước khi hành động"

Trao thưởng tại buổi lễ
Trao thưởng tại buổi lễ
Trao thưởng tại buổi lễ
Lên top