Tổng Công ty Dệt may Hà Nội triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch. Ảnh:CĐCT
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch. Ảnh:CĐCT
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch. Ảnh:CĐCT
Lên top