Tổng Công ty Bến Thành họp vụ 1.300 công nhân nguy cơ mất việc

Công ty Trường Lợi đề nghị được gia hạn hợp đồng đến 31.12.2018. Ảnh: Trung Cường
Công ty Trường Lợi đề nghị được gia hạn hợp đồng đến 31.12.2018. Ảnh: Trung Cường
Công ty Trường Lợi đề nghị được gia hạn hợp đồng đến 31.12.2018. Ảnh: Trung Cường
Lên top