Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước sẽ gặp các cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top