Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ 100 đại biểu là cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ 100 đại biểu là cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ 100 đại biểu là cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top