Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Tôn vinh những nhà giáo xuất sắc trong sự nghiệp trồng người

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức (ngoài cùng, bên trái) trao bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: LAN DỊU
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức (ngoài cùng, bên trái) trao bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: LAN DỊU
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức (ngoài cùng, bên trái) trao bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: LAN DỊU
Lên top