8 KỸ SƯ, CÔNG NHÂN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG:

Tôn vinh những “đôi bàn tay vàng”