Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (ngoài cùng, bên phải) tại lễ tôn vinh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2019 của TP.Hải Phòng. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (ngoài cùng, bên phải) tại lễ tôn vinh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2019 của TP.Hải Phòng. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (ngoài cùng, bên phải) tại lễ tôn vinh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2019 của TP.Hải Phòng. Ảnh: PV
Lên top