Tôn vinh Chủ tịch công đoàn cơ sở làm tốt thỏa ước lao động tập thể

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị (ảnh: Quế Chi)
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị (ảnh: Quế Chi)
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị (ảnh: Quế Chi)
Lên top