Tôn vinh 90 cấp ủy viên là chủ tịch CĐCS

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải thông tin về lễ tuyên dương. Ảnh:T.E.A
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải thông tin về lễ tuyên dương. Ảnh:T.E.A
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải thông tin về lễ tuyên dương. Ảnh:T.E.A
Lên top