Tôn vinh 75 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu ngành điện lực Việt Nam

Ban tổ chức tôn vinh 75 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: PV
Ban tổ chức tôn vinh 75 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: PV
Ban tổ chức tôn vinh 75 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: PV
Lên top