Tôi nhận những nỗi lòng

Niềm vui vì có được hàng hoá bằng phiếu do Công đoàn phát. Ảnh: Thu Trà
Niềm vui vì có được hàng hoá bằng phiếu do Công đoàn phát. Ảnh: Thu Trà
Niềm vui vì có được hàng hoá bằng phiếu do Công đoàn phát. Ảnh: Thu Trà
Lên top