“Tối hậu thư” hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Người lao động tại TPHCM mà thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên do dịch COVID-19 thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Ảnh Nam Dương
Người lao động tại TPHCM mà thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên do dịch COVID-19 thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Ảnh Nam Dương
Người lao động tại TPHCM mà thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên do dịch COVID-19 thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Ảnh Nam Dương
Lên top