“Tôi giảm 100% giá thuê phòng trọ với người bị nghỉ việc do COVID-19”

Công đoàn cùng chính quyền vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn cùng chính quyền vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn cùng chính quyền vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top