Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)